Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKalejdoskop firmowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 17:10:09
belgia, spółki, prawo, podatki

Prowadzenie działalności gospodarczej w Belgii nie stanowi problemu dla obywateli Polskich, bo podobnie jak w przypadku innych państw UE, obowiązują tu zasady wspólnego rynku. Nie ma większych przeszkód, by otworzyć działalność gospodarczą na zasadach prawa belgijskiego lub prowadzić biznes jako przedstawicielstwo firmy polskiej.

 

 

 

Rodzaje działalności gospodarczej:

  • handlowa
  • rzemieślnicza
  • przemysłowa
     

Wszystkie rodzaje spółek opodatkowane są podatkiem od firm. Spółka jawna - jako osobowa spółka handlowa - może również być opodatkowana podatkiem od spółek pod warunkiem zarejestrowania jej statutu. W przeciwnym razie wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

W przypadku większości spółek na prawie belgijskim opracowanie statutu wymaga aktu notarialnego. Dodatkowo u notariusza należy zgłosić plan finansowy spółki, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego oraz o dokonaniu wymaganej dla danego rodzaju spółki wpłaty na kapitał zakładowy.

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność podlegają rejestracji w Rejestrze handlowym przy Ministerstwie Gospodarki zwanym La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Poza tym rejestrem pozostają niektóre rodzaje działalności prowadzonej na własny rachunek (indépendants), jak wolne zawody: adwokaci, lekarze itp. Przedstawiciele wolnych zawodów rejestrują działalność w swych organizacjach. Jednak, gdy prowadzą działalność w formie przedsiębiorstwa, podlegają również rejestracji w BCE.

W Belgii pojęcie „indépendants” obejmuje nie tylko wolne zawody, ale także przedsiębiorców prowadzących firmy jednoosobowe, mandatariuszy (zarządzających) w spółkach m.in. jednoosobowych, tzw. aktywnych wspólników (associés actifs).

 

Przeszkody i utrudnienia

 

Federalna struktura Belgii stanowi pewne utrudnienie przy podejmowaniu działalności gospodarczej zarówno z uwagi na rozdział kompetencji w administracji pomiędzy urzędy federalne oraz regionalne, jak i z uwagi na zróżnicowaną strukturę językową (w Belgii w zależności od regionów lub wspólnot językowych obowiązują trzy języki: niderlandzki, francuski i niemiecki). Wymaga to uwzględnienia m.in. przy tłumaczeniu dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej w poszczególnych regionach (Flandrii, Walonii, Regionie Stołecznym-Brukseli).

Jeśli chodzi o wymogi formalne dotyczące uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, to najłatwiejszy jest dostęp do zawodów niereglamentowanych takich, jak handel detaliczny (poza spożywczym), usługi ogrodnicze itp.

 

Polak w Belgii

 

 

Jednym z dokumentów składanych przez polskich przedsiębiorców przy rejestracji przedsiębiorstw w Belgii jest zaświadczenie wydane w Polsce o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Z uwagi na występujące różnice między polskim i belgijskim systemem oświaty, przed rozpoczęciem procesu zakładania firmy w Belgii należy uzyskać dokładne informacje na temat wymogów profesjonalnych oraz zdolności do kierowania firmą. Osoby, które posiadają wykształcenie średnie uzyskane przed 30 września 2000 r., mogą łatwo spełnić wymogi w zakresie zdolności do kierowania firmą.

Zarejestrowanie firmy nie jest równoznaczne z faktycznym podjęciem działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach wymagających dużej liczby zezwoleń oraz spełnienia wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych, policyjnych, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej itp. (na przykład przy otwarciu sklepu lub restauracji) rozpoczęcie działalności może nastąpić po okresie kilku miesięcy lub dłuższym. Specjalne zaświadczenia z policji wymagane są m.in. przy produkcji i handlu wyrobami alkoholowymi.

 

Okienko przedsiębiorstw

 

Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii, powinny zgłosić się do jednego z „okienek przedsiębiorstw”. Tam uzyskają informacyjne i porady doradcze. Są one głównie nastawione na świadczenie usług dla mikrofirm oraz dla firm małych i średnich, zarówno na etapie początkowym, jak i na etapie prowadzenia działalności. Świadczą one usługi w zakresie informacji prawnych, finansowych, zarządzania firmą, ubezpieczeń socjalnych itp. Usługi doradcze i informacyjne są w zasadzie bezpłatne, niewielka odpłatność obowiązuje przy rejestracji, wystawianiu różnego rodzaju dokumentów, np. wyciągów z rejestru handlowego.

Istnieje dziewięć firm posiadających akredytację belgijskiego Ministerstwa Gospodarki na prowadzenie tego rodzaju działalności. Mają one biura w całym kraju.

 

 

    Ważne linki i adresy

 

Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl

Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl

Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii: www.brussels.trade.gov.pl/pl

 

Informacje na ten temat potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia firmy na stronach internetowych federalnego Ministerstwa Gospodarki Belgii: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Conditions/prof_commerciales/Competences_prof/diplo/index.jsp

 

Pełen wykaz zawodów reglamentowanych oraz dziedzin wymagających uzyskania zezwoleń i licencji dostępny jest na portalu federalnym http://www.belgium.be

 

Pełna lista biur wydających specjalne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z adresami dostępna jest na stronach internetowych federalnego Ministerstwa Gospodarki: http://www.economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/index.jsp/

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych