Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 17:31:42
belgia, spółki, gospodarka, prawo

Rejestracji dokonują „okienka przedsiębiorstw” (guichets d'entreprises), które sprawdzają, czy osoba zakładająca firmę posiada odpowiednią zdolność do kierowania nią. Weryfikują też kwalifikacje profesjonalne, gdy zakładana firma będzie prowadzić działalność w jednym z zawodów uznanych za reglamentowane.

 

 

Zdolnością do kierowania firmą może wykazać się: szef firmy, jego współmałżonek lub pomocnik.

To te „okienka” podejmują decyzję co do tego, czy osoba zakładająca firmę spełnia odpowiednie wymogi formalne dla kierowania firmą oraz wymogi profesjonalne (w przypadku zawodów reglamentowanych). One też dokonują jej rejestracji podmiotu. Potwierdzenie zdolności do prowadzenia firmy jest najłatwiejsze w przypadku ukończenia w Belgii odpowiedniej szkoły lub posiadania kilkuletniego doświadczenia zawodowego w tym kraju. Osoby legitymujące się świadectwami lub dyplomami otrzymanymi w Polsce lub - w przypadku braku takich dokumentów - posiadające odpowiednie doświadczenie w pracy (m.in. na stanowiskach kierowniczych) w Polsce, które zamierzają utworzyć firmę w Belgii, powinny przede wszystkim nawiązać kontakt z jednym z „okienek przedsiębiorstw” w celu uzyskania informacji na temat wymogów, jakie będą zastosowane w danym przypadku.

W razie potrzeby można skontaktować się z Ministerstwem Edukacji Wspólnoty Flamandzkiej, Francuskiej lub Niemieckojęzycznej i wystąpić z prośbą o zatwierdzenie równoważności polskiego dyplomu studiów, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zawodowej. Zatwierdzenie równoważności dyplomu studiów wyższych przez regionalne Ministerstwo Edukacji jest związane z dłuższą procedurą, gdyż podlega ono opiniowaniu przez miejscowe szkoły wyższe. Należy podkreślić, że w przypadku braku posiadania właściwych dyplomów i braku doświadczenia w prowadzeniu firmy w Polsce pozostaje ukończenie odpowiedniego szkolenia w Belgii. ".

Procedura rejestracyjna trwa około tygodnia od złożenia w „okienku przedsiębiorstw” kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów. Gdy złożona dokumentacja została zaakceptowana, „okienko” wydaje wypis z rejestru handlowego (extrait) z La Banque-Carrefour des Entreprises. „okienko” wydaje również numer rejestracyjny, który po dokonaniu rejestracji w administracji fiskalnej ds. VAT staje się również numerem VAT.

„Okienko przedsiębiorstw” dokonuje w imieniu zainteresowanego przedsiębiorcy rejestracji w kasie ubezpieczeń socjalnych dla kategorii „indépendants”. Centralną instytucją ubezpieczeniową dla tej kategorii jest Institut National d’Assurances pour Travailleurs Indépendants – INASTI. Natomiast osoba zakładająca firmę indywidualną dokonuje osobiście rejestracji w kasie ubezpieczeń zdrowotnych oraz załatwia formalności związane z uzyskaniem ewentualnych pozwoleń i licencji niezbędnych w danym rodzaju działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący firmę na rachunek własny podlega opodatkowaniu na podobnych zasadach, jak osoby fizyczne.