Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAkcje i udziały w spółce

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 17:13:56
belgia, spółki, gospodarka, prawo, akcje

W spółce prywatnej z o.o. udziały są z reguły imienne i mogą podlegać cesji w określonych granicach. Udziały i akcje stanowią kapitał spółki. Osoby dokonujące wpłat na pokrycie kapitału lub wnoszące aport rzeczowy otrzymują akcje lub udziały spółki.

 

 

Na dokonanie cesji potrzebna jest zgoda co najmniej połowy udziałowców reprezentujących co najmniej 3/4 kapitału. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku cesji udziałów dokonywanej np. na rzecz małżonka osoby zmarłej, cesji na rzecz członka najbliższej rodziny lub na zasadach określonych w statucie.

W jednoosobowej spółce prywatnej z o.o., jedyny założyciel - udziałowiec jest posiadaczem całości akcji i może dowolnie podejmować decyzje w sprawie ich cesji.

W spółce akcyjnej istnieją dwa rodzaje akcji: imienne i na okaziciela. Spółka może także emitować obligacje (imienne lub na okaziciela), które mogą być zamieniane na akcje. Akcje na okaziciela są zbywalne w sposób dowolny, przeniesienie praw własności akcji imiennych odbywa się w zasadzie również bez ograniczeń, chyba, że statut przewiduje inaczej.

Spółka akcyjna może emitować także akcje bez prawa głosu. Posiadacze takich akcji uzyskują prawo głosu w sytuacji, gdy wchodzi w grę ich interes. Ponadto korzystają oni z uprzywilejowanej pozycji przy nabyciu akcji w razie powiększenia kapitału spółki. Jeśli całość akcji spółki akcyjnej znajduje się w ręku jednej osoby, nie oznacza to rozwiązania spółki.

Udziały w spółce spółdzielczej nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, chyba, że osoby te są wskazane w statucie lub spełniają określone w statucie warunki do nabycia udziałów. Jeśli udziały spółki spółdzielczej znajdują się w ręku jednego udziałowca, spółka podlega automatycznemu rozwiązaniu.