Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZamykanie spółki

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 17:11:41
belgia, spółki, gospodarka, prawo

O ile statut nie stanowi inaczej, umowy spółki zawierane są z reguły na czas nieokreślony.


 

Rozwiązanie spółki może nastąpić w następujących sytuacjach:

  • na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia, podjętej zgodnie z określonym w statucie trybem
  • na drodze sądowej w przypadkach prawnie uzasadnionych
  • z woli akcjonariuszy
  • w przypadku spółki akcyjnej i prywatnej spółki z o.o. ze względu na poniesione straty:
  • jeśli wartość aktywów netto spółki spadnie poniżej1/2 kapitału zakładowego, zwołane zostaje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które może podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki
  • jeżeli wartość aktywów netto spadnie poniżej 1/4 kapitału zakładowego, decyzję o rozwiązaniu spółki może podjąć 1/4 akcjonariuszy/udziałowców
  • jeżeli wartość aktywów netto ulegnie znacznemu obniżeniu, każdy akcjonariusz/udziałowiec ma prawo zażądać rozwiązania spółki przez Trybunał Handlowy
  • spółka spółdzielcza ulega automatycznemu rozwiązaniu w chwili, gdy wszystkie udziały znajdą się w jednym ręku
  • spółka spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością podlega rozwiązaniu na podobnych warunkach jak spółki osobowe (śmierć, bankructwo udziałowca, decyzja jednego z udziałowców o rozwiązaniu spółki)