Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKalejdoskop firmowy

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Zamykanie spółki

O ile statut nie stanowi inaczej, umowy spółki zawierane są z reguły na czas nieokreślony. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 1 PL

Rozliczanie ksiąg

System księgowości spółek zależy od ich wielkości. Małe spółki, których obroty (bez VAT) nie przekraczają 500.000 euro prowadzą księgowość uproszczoną. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 2 PL

Akcje i udziały w spółce

W spółce prywatnej z o.o. udziały są z reguły imienne i mogą podlegać cesji w określonych granicach. Udziały i akcje stanowią kapitał spółki. Osoby dokonujące wpłat na pokrycie kapitału lub wnoszące aport rzeczowy otrzymują akcje lub udziały spółki. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo, akcje

artykuł nr 3 PL

Koszty powstania spółki z o.o.

Opłatom w spółce z o.o. podlega m.in. raport audytora ws. aportu niepieniężnego. Dodatkowymi opłatami obciążone jest wydanie ewentualnych pozwoleń i licencji na prowadzenie różnych rodzajów działalności gospodarczej. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 4 PL

Statut spółki

Przy powoływaniu do życia spółki prywatnej z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki spółdzielczej z o.o., wymagane jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 5 PL

Plan finansowy

Przy utworzeniu spółki prywatnej z o.o. oraz spółki akcyjnej istnieje wymóg opracowania planu finansowego, który zostaje zdeponowany u notariusza. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 6 PL

Wymogi kapitałowe

Zakładanie spółki w Belgii wymaga zwykle wpłacenia minimalnego kapitału zakładowego. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 7 PL

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej i najczęściej podejmowana przez obywateli polskich. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 8 PL

Oddział zagraniczny

Utworzenie oddziału zagranicznej firmy w Belgii wymaga rejestracji w rejestrze handlowym. Zagraniczna firma tworząca oddział w Belgii zobowiązana jest do złożenia w Trybunale Handlowym tłumaczenia statutu macierzystej firmy (wraz z apostille). Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 9 PL

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna (S.C.A., C.V.A.) stanowi odmianę spółki komandytowej zwykłej. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 10 PL

Spółka komandytowa zwykła

W Belgii spółka komandytowa zwykła (S.C.S., Comm.V.) wymaga dwóch rodzajów akcjonariuszy. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 11 PL

Spółka jawna

Spółka jawna (S.N.C.,V.O.F.) jest spółką osobową. Prawo nie przewiduje wymogu minimum kapitału zakładowego. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 12 PL

Spółka spółdzielcza

Spółkę spółdzielczą (S.C., C.V.) mogą utworzyć co najmniej trzy osoby fizyczne lub prawne. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 13 PL

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna (SA, NV) jest spółką kapitałową, gdyż akcjonariusze wnoszą kapitał do firmy. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 14 PL

Spółka prywatna z o.o.

Cechą charakterystyczną spółki prywatnej z o.o. (S.P.R.L., B.V.B.A.) jest to, że udziałowcy mają ograniczoną możliwość cesji udziałów. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 15 PL

Rejestracja

Rejestracji dokonują „okienka przedsiębiorstw” (guichets d'entreprises), które sprawdzają, czy osoba zakładająca firmę posiada odpowiednią zdolność do kierowania nią. Weryfikują też kwalifikacje profesjonalne, gdy zakładana firma będzie prowadzić działalność w jednym z zawodów uznanych za reglamentowane. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, gospodarka, prawo

artykuł nr 16 PL

Kalejdoskop firmowy

Prowadzenie działalności gospodarczej w Belgii nie stanowi problemu dla obywateli Polskich, bo podobnie jak w przypadku innych państw UE, obowiązują tu zasady wspólnego rynku. Nie ma większych przeszkód, by otworzyć działalność gospodarczą na zasadach prawa belgijskiego lub prowadzić biznes jako przedstawicielstwo firmy polskiej. Dodał : Anna Mackiewicz | 30.06.2015 Belgia, spółki, prawo, podatki

Poprzednia
z 1
Następna