.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRegulacje prawne dotyczące zamówień publicznych w Królestwie Belgii.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Kamil Ochmański | 2017-03-30 12:59:59
zamówienia publiczne, belgia

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię udzielania zamówień publicznych jest ustawa z 24 grudnia 1993 roku (opublikowana w Moniteur Belge 22.01.1994 wraz ze zmianami z 26.01.1996, 25.06.1996, 14.01.1999, 19.12.2001 oraz 30.04.2002).

Ustawą z dnia 17.06.2016 roku Belgijskie prawo w zakresie zamówień publicznych zostało zharmonizowane z dyrektywami 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Ustawa ta nie została jednak w pełni wprowadzona w życie. W tej chwili wydawane są dekrety królewskie mające na celu wprowadzenie zapisów ustawy w życie.

W Królestwie Belgii organem odpowiedzialnym za zakupu jest Federalny Urząd Zakupów. Biuro Sprzedaży i Konsultowania Dokumentacji Przetargowej (Service Federal d’Achat-Bureau de Vente et de Consultation des Cahiers des Charges), który opracowuje ogólne i specjalne warunki techniczne (tzw. cahier de charge) niezbędne do wzięcia udziału w przetargu, jak również udziela konsultacji oraz dokonuje porównania i selekcji ofert.
Instytucją rządową zarządzającą i sprawującą ogólny nadzór nad zamówieniami publicznymi w Królestwie Belgii jest Kancelaria Premiera.

 

Tryby postępowania

Co do zasady tryby postępowania w zakresie zamówień publicznych przypominają te stosowane zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Tryby zamówień stosowane w Belgii:

· przetarg ograniczony;

· przetarg nieograniczony;

· negocjacje z ogłoszeniem;

· negocjacje bez ogłoszenia;

· aukcja elektroniczna;

· dialog techniczny.

 

Zaproszenia/ogłoszenia w ramach postępowań powyżej progu określonego w dyrektywach są publikowane off i online w dodatku do Dziennika Urzędowego (Dz.U. „S”), pod adresem: www.ted.europa.eu. W Dzienniku ogłaszane są zamówienia publiczne na dostawy powyżej 200.000 euro bez VAT oraz na usługi budowlane - 5.000.000 euro bez VAT. Dziennik Ustaw „S” jest dostępny w Polsce w centrach koordynacyjnych Euro Info oraz w punkcie informacyjnym UE w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. W procesie przetargowym wykorzystywana jest oczywiście wspólna kategoryzacja oparta o słownik CPV.

 

Narzędzia IT wspierające proces zakupowy:

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dyrektywach w Królestwie Belgii wykorzystywane i rozwijane są narzędzia elektroniczne wspierające zakupy. Narzędzia te rozwijane są już od 2005 roku przez instytucje federalne. W tej chwili przedsiębiorcy korzystający z narzędzi e-procurement, otrzymali 5 modułów umożliwiających:

· publikację ogłoszeń;

· składanie ofert;

· ocenę ofert oraz udzielanie zamówień;

· obsługę katalogów;

· przeprowadzanie aukcji elektronicznych.

 

Więcej informacji na temat narzędzi IT wspierających zakupy znaleźć można na stronie - http://www.publicprocurement.be/fr/publicprocurementbe-english-0.

 

Ochrona prawna

Odwołania są możliwie w terminie 15 dni od ogłoszenia wyboru wykonawcy. W trakcie przetargu nie jest możliwe składanie odwołań. Belgijskie prawo uznaje, iż odwołanie jest możliwe jedynie od decyzji niosących skutki prawne. Za pierwszą taką decyzje w procesie przetargowym belgijskie prawo uznaje ogłoszenie wyboru wykonawcy.