Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:31:10
belgia, belgium

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM

Z dniem 9 października 2007 r. weszła w życie ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176; poz. 1238), która w art. 30 nowelizuje ustawę z 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).Ustawa z 10 maja 2002 r. wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/42/WE z dnia 7 czerwca 1999 r. ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych, objętych dyrektywami w sprawie liberalizacji i środków przejściowych oraz uzupełniającą ogólne systemy kwalifikacji (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.1999 str. 77).Nowelizacja upoważnia marszałków województw do wydawania osobom, które pracowały/pracują lub wykonywały./wykonują odpowiadającą rodzajom działalności regulowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii
i Szwajcarii działalność gospodarczą na terytorium Polski, zaświadczeń o doświadczeniu zawodowym, dla potrzeb uznania tym osobom kwalifikacji do wykonywania odpowiednich rodzajów działalności w ww. państwach.

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia składają wnioski w województwie,
w którym zamieszkują, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce -
w województwie, na terenie którego wnioskujący zarejestrował miejsce ostatnio wykonywanej działalności gospodarczej lub na terenie którego znajduje się miejsce ostatniego zatrudnienia przy wykonywaniu działalności.

Marszałkowie, w zależności od województwa, upoważnili do wydawania zaświadczeń obsługujące ich urzędy marszałkowskie lub podległe im wojewódzkie urzędy pracy.

 

Poniżej podajemy adresy właściwych urzędów:

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5b

58-306 Wałbrzych

Tel.: +48 74 84 08 193

Fax: + 48 74 84 07 389

e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

website: www.dwup.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87–100 Toruń

Tel.: + 48 56 62 18 430

Fax: + 48 56 62 18 302

e-mail: obsluga.inwestora@kujawsko-pomorskie.pl

website: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Lubomelska 1-3

20-072 Lublin

Tel.: + 48 81 44 16 781

Fax.: + 48 81 44 16 781

e-mail: dpi@lubelskie.pl

website: www.lubelskie.pl/um/

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Tel.: + 48 68 456 56 10

Fax.: + 48 68 327 01 11

email: wup@wup.zgora.pl

website: www.wup.zgora.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź

Tel.: + 48 42 663 02 51

Fax.: + 48 42 636 77 97

e-mail: lowu@praca.gov.pl

website: www.wup.lodz.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac na Stawach 1

30-107 Kraków

Tel.: + 48 12 422 71 10

Fax.: + 48 12 422 97 85

e-mail: sekrwup@wup-krakow.pl

website: www.wup-krakow.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Tel.: +48 22 578 44 94

Fax.: +48 22 578 44 30

e-mail: wicesekretariat@wup.mazowsze.pl

website: www.wup.mazowsze.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

Tel.: + 48 77 44 16 701

Fax.: + 48 77 44 16 702

email: wup@wup.opole.pl

website: www.wup.opole.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

ul. Towarnickiego 1a

35-010 Rzeszów

Tel.: + 48 17 850 17 78

Fax.: + 48 17 850 17 01

e-mail: organizacyjny@podkarpackie.pl

website: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/um/urzad

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Tel.: + 48 85 74 97 200

Fax.: + 48 85 74 97 209

e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

website: www.apraca.pl/biwu/

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

Tel.: + 48 58 32 61 801

Fax.: + 48 58 32 64 894

e-mail: gdwu@praca.gov.pl

website: www.wup.gdansk.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Tel.: + 48 32 25 72 121, 25 78 581

Fax.: + 48 32 25 72 121

e-mail: gospodarka@silesia-region.pl

website: www.silesia-region.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Biuro Kadr i Szkolenia

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel.: + 48 41 342 11 95

Fax.: +48 41 344 40 94

e-mail: danuta.cicha@sejmik.kielce.pl

website: www.sejmik.kielce.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Tel.: + 48 89 522 79 05

Fax.: + 48 89 522 79 01

e-mail: olwu@up.gov.pl

website: www.up.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ul. Piekary 17

61-823 Poznań

Tel.: + 48 61 64 75 321

Fax.: + 48 61 55 73 46

e-mail: edukacja@umww.pl

website: www.wielkopolska.mw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Tel.: + 48 91 44 67 132

Fax.: + 48 91 44 67 134

e-mail: dp-sekretariat@wzp.pl

website: www.um-zachodniopomorskie.pl