Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuREJESTRACJA FIRM

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-25 13:32:43
belgia, belgium

Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii powinny zgłosić się do jednego z "okienek przedsiębiorstw", których zadaniem jest rejestracja firm działających na warunkach prawa belgijskiego (odpowiednik "one-stop-shop").

Osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii powinny zgłosić się do jednego z "okienek przedsiębiorstw", których zadaniem jest rejestracja firm działających na warunkach prawa belgijskiego (odpowiednik "one-stop-shop").

Okienka te prowadzą szerokie usługi informacyjne i doradcze dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Są one nastawione na świadczenie usług dla mikrofirm oraz dla firm małych i średnich, zarówno na etapie początkowym, jak i na etapie prowadzenia działalności. Świadczą one usługi w zakresie informacji prawnych, finansowych, zarządzania firmą, ubezpieczeń socjalnych itp. Usługi doradcze i informacyjne są w zasadzie bezpłatne - niewielka odpłatność obowiązuje przy rejestracji i wystawianiu różnego rodzaju dokumentów (np. wyciągów z rejestru handlowego).

 

 

 

 

Wydawanie zaświadczeń o doświadczeniu zawodowym w Polsce

Wydawanie zaświadczeń o doświadczeniu zawodowym:
Z dniem 9 października 2007 r. weszła w życie ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176; poz. 1238), która w art. 30 nowelizuje ustawę z 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).
Ustawa z 10 maja 2002 r. wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/42/WE z dnia 7 czerwca 1999 r. ustanawiająca procedurę uznawania kwalifikacji w zakresie działalności zawodowych, objętych dyrektywami w sprawie liberalizacji i środków przejściowych oraz uzupełniającą ogólne systemy kwalifikacji (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.1999 str. 77).
Nowelizacja upoważnia marszałków województw do wydawania osobom, które pracowały/pracują lub wykonywały./wykonują odpowiadającą rodzajom działalności regulowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii działalność gospodarczą na terytorium Polski, zaświadczeń o doświadczeniu zawodowym, dla potrzeb uznania tym osobom kwalifikacji do wykonywania odpowiednich rodzajów działalności w w/w państwach.
Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia składają wnioski w województwie, w którym zamieszkują, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce - w województwie, na terenie którego wnioskujący zarejestrował miejsce ostatnio wykonywanej działalności gospodarczej lub na terenie którego znajduje się miejsce ostatniego zatrudnienia przy wykonywaniu działalności.
Marszałkowie, w zależności od województwa, upoważnili do wydawania zaświadczeń
obsługujące ich urzędy marszałkowskie lub podległe im wojewódzkie urzędy pracy.

Poniżej podajemy adresy właściwych urzędów:Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5b
58-306 Wałbrzych
Tel.: +48 74 84 08 193
Fax: + 48 74 84 07 389
e-mail: walbrzych.dwup@dwup.pl

www.dwup.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Tel.: + 48 56 62 18 430
Fax: + 48 56 62 18 302
e-mail: obsluga.inwestora@kujawsko-pomorskie.pl

www.kujawsko-pomorskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin
Tel.: + 48 81 44 16 781
Fax.: + 48 81 44 16 781
e-mail: dpi@lubelskie.pl

http://www.lubelskie.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
Tel.: + 48 68 456 56 10
Fax.: + 48 68 327 01 11
email: wup@wup.zgora.pl

www.wup.zgora.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź
Tel.: + 48 42 663 02 51
Fax.: + 48 42 636 77 97
e-mail: lowu@praca.gov.pl

www.wup.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac na Stawach 1
30-107 Kraków
Tel.: + 48 12 422 71 10
Fax.: + 48 12 422 97 85
e-mail: sekrwup@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa
Tel.: +48 22 578 44 94
Fax.: +48 22 578 44 30
e-mail: sekretariat@wup.mazowsze.pl

www.wup.mazowsze.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
Tel.: + 48 77 44 16 701
Fax.: + 48 77 44 16 702
email: wup@wup.opole.pl

www.wup.opole.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Towarnickiego 1a
35-010 Rzeszów
Tel.: + 48 17 850 17 78
Fax.: + 48 17 850 17 01
e-mail: organizacyjny@podkarpackie.pl

http://www.urzad.podkarpackie.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Tel.: + 48 85 74 97 200
Fax.: + 48 85 74 97 209
e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

http://www.up.podlasie.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
Tel.: + 48 58 32 61 801
Fax.: + 48 58 32 64 894
e-mail: gdwu@praca.gov.pl

www.wup.gdansk.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: + 48 32 25 72 121, 25 78 581
Fax.: + 48 32 25 72 121
e-mail: gospodarka@silesia-region.pl

www.silesia-region.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Kadr i Szkolenia

Al. IX Wieków
Kielce 3
25-516 Kielce
Tel.: + 48 41 342 11 95
Fax.: +48 41 344 40 94
e-mail: danuta.cicha@sejmik.kielce.pl

www.sejmik.kielce.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
Tel.: + 48 89 522 79 05
Fax.: + 48 89 522 79 01
e-mail: olwu@up.gov.pl

www.up.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
Tel.: + 48 61 64 75 321
Fax.: + 48 61 55 73 46
e-mail: edukacja@umww.pl

www.wielkopolska.mw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Tel.: + 48 91 44 67 132
Fax.: + 48 91 44 67 134
e-mail: dp-sekretariat@wzp.pl

www.um-zachodniopomorskie.pl