Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKto rządzi krajem

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-30 17:00:07
belgia, ustrój, prawo, król

Belgia jest monarchią konstytucyjną, na której czele stoi król, obecnie Filip I Koburg.

 

 

Konstytucja Belgii została przyjęta w roku 1831, po zwycięstwie rewolucji sierpniowej 1830 roku. Parlament składa się z Izby Reprezentantów i Senatu. Siedziba Parlamentu znajduje się w Le Palais de la Nation w Brukseli.

Izba Reprezentantów liczy 150 deputowanych, wybieranych w głosowaniu powszechnym. Senat liczy 71 senatorów, z czego 40 wybieranych jest w głosowaniu powszechnym. Wśród nich 25 senatorów jest niderlandzkojęzycznych, a 15 francuskojęzycznych. 21 senatorów pochodzi z nominacji Wspólnot Językowych, w tym 10 wybranych jest przez Radę Wspólnoty Flamandzkiej, 10 przez Radę Wspólnoty Francuskiej a jeden przez Radę Wspólnoty Niemieckiej.

Dzisięciu senatorów wybranych jest spośród senatorów poprzedniej kadencji, w tym sześciu niderlandzkojęzycznych i czterech francuskojęzycznych. Do liczby 71 senatorów wybieranych jak powyżej, należy dodać tzw. senatorów z mocy prawa, czyli niektórych członków rodziny królewskiej.

 

 

W wyniku reformy państwa, Izba Reprezentantów oraz Senat otrzymały odmienne kompetencje. Niektóre z nich należą wyłącznie do Izby Reprezentantów, jak kontrola rządu federalnego, uchwalanie budżetu, dochodów i wydatków, jak również głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności. Poprzednio, każde przegłosowanie przez parlament wniosku nieufności w stosunku do rządu oznaczało jego dymisję.

Po zmianach w prawie, parlament może zmusić rząd do ustąpienia tylko w przypadku uformowania się większości alternatywnej w Izbie Reprezentantów.

Niektóre kompetencje należą wyłącznie do Senatu, jak rozwiązywanie spraw w przypadku powstania konfliktu interesów między parlamentem federalnym a Radami Wspólnot Językowych i Regionów. Inne kompetencje są wspólne dla Izby i Senatu, a wynikające z nich zadania wypełniane są alternatywnie. Należą do nich: przedstawianie kandydatów do Sądu Arbitrażowego, do Sądu Kasacyjnego i Rady Państwa.

Większość zadań wynikających z kompetencji Izby i Senatu wykonywanych jest wspólnie, jednak ostatnie słowo należy do Izby Reprezentantów. W przypadku najważniejszych spraw, takich jak zmiana konstytucji, uchwalanie ustaw specjalnych, uznawanie traktatów międzynarodowych, Izba i Senat działają na zasadzie równości.

Senat zabiera głos w sprawach projektów i propozycji ustaw wtedy, gdy uznaje to za konieczne. Zawsze jednak ma prawo podjęcia inicjatywy zmierzającej do wprowadzenia projektów ustaw.

Izba Reprezentantów i Senat nadzorują, wraz z rządem federalnym, wszystko co ma związek z ogólnymi interesami państwa.

Federacyjny charakter monarchii belgijskiej i ordynacja wyborcza sprawiają, że żadna z frakcji politycznych nie może zdobyć większości pozwalającej na samodzielne stworzenie rządu. Dlatego Belgia bywa targana kryzysami rządowymi. Przeszła do historii w latach 2010 – 2011, kiedy kryzys rządowy trwał 535 dni. Ten rekord trafił do Księgi rekordów Guinessa - Guinness World Records.

Premier, desygnowany przez króla, ma inicjatywę ustawodawczą. Odpowiada przed monarchą i parlamentem. Nominuje i odwołuje członków rządu. Konstytucja nakazuje mu równy podział stanowisk ministerialnych między Walonów a Flamandów.

 

Źródła: MSZ, MG, KIG